Ubuntu

Ubuntu: Installing Zend Framework with NetBeans

To install Zend Framework is not as straight forward like other PHP Frameworks. Also to install it with NetBeans it was not described very well on blogs.sun.com/netbeansphp¬†site. Let’s start! My assumption is that NetBeans is installed already on Ubuntu. I used NetBeans 6.9.1 and Ubuntu 10.10. In NetBeans are also the PHP plugins installed. Installing the Zend Framework First we are going to install Zend: $ sudo apt-get install zend-framework-bin This will also install the package: “libzend-framework-php”.

Tips to spindown your hard disk in Debian or Ubuntu

First Before we are going into depth, first check if the (external) hard disk is able to go in spindown. Disable all services which has disk access periodically, for example: $ /etc/init.d/asterisk stop $ /etc/init.d/rsyslog stop $ /etc/init.d/apache2 stop $ /etc/init.d/mysql stop $ /etc/init.d/samba stop $ /etc/init.d/cron stop $ /etc/init.d/ntp stop $ /etc/init.d/rsync stop And all other daemons which are suspicious… –MARK– in /var/log/messages In /var/log/messages every 30 minutes a —- MARK —- row will be written.

How to copy and paste in PuTTY under Ubuntu?

The behaviour of copy and past in PuTTY is different than in Ubuntu. With PuTTY under Windows I never had a problem how to copy and paste, but under Ubuntu I am always confused. That is why I wanted to write it down. For me, but also for you of course. Coping from PuTTY Select the text with the left mouse button and paste with the middle mouse button.

Google Docs backup script voor automatische periodieke backup

De documenten van Google Docs staan naar mijn idee op een betrouwbare plaats, Google heeft dat goed voor elkaar. Maar toch vind ik het fijn om mijn documenten thuis op mijn eigen server te hebben. Bijvoorbeeld in het geval dat de Google Docs service eruit ligt, account afgesloten etc. Dit kun je in Google Docs met de hand doen, maar in dit artikel lees je hoe dit geautomatiseerd te doen.

Google Docs backup script for automatic daily backup

In my opinion it is not necessary to backup the Google Docs in case of a hard disk crash on the site of Google, but I like to have my documents on my own server also. Just in case of a blocked account or when internet is temporary unavailable. Download and unpack gdatacopier and gdata-python-client Remark: Please check if there are newer versions available for gdata-python-client or gdatacopier. Type the following commands in a console:

Herinstallatie van non-Ubuntu repositorie applicaties

Voor de Ubuntu upgrade Voor het upgraden, kijk eerst of alle benodigde applicaties, welke niet in de Ubuntu repository zitten, beschikbaar zijn. Voor XBMC kun je dat bekijken in de XBMC roadmap Na de Ubuntu upgrade We moeten na de Ubuntu upgrade alle applicaties die niet in de Ubuntu repository zitten, herinstalleren. Deze zijn namelijk automatisch verwijderd. Installeren van XBMC Kijk hier voor alle instructies:Installeren van XBMC op Ubuntu

XBMC installeren op Ubuntu 10.04

Controleer of XBMC al beschikbaar is voor deze versie van Ubuntu:XBMC (roadmap) Als XBMC is vrijgegeven voor Ubuntu 10.04, kunt u verdergaan met de normale installatie, want anders moet je installeren vanaf SVN. Normale installatie Als XBMC is beschikbaar voor deze versie van Ubuntu, is de installatie als volgt: Ga naar: Systeem -> Beheer -> Softwarebronnen In Softwarebronnen ga je naar het tabblad “Software van derden” Klik op de knop ‘Toevoegen’ Vul in bij APT-regel: ppa:team-xbmc Klik op de ‘Bron toevoegen’ knop Klik op de knop ‘Sluiten’ Klik op de ‘Herladen’ knop Open nu een terminal venster en voer de volgende commando’s uit:

Uitlezen van moederbord temperaturen op ION-Atom 330

GPU temperatuur Om deze temperatuur weer te geven in Gnome, start de applicatie: Systeem -> Beheer -> NVIDIA X Server Instellingen De GPU temperatuur kan worden gevonden in het menu: GPU 0 -> Thermal Settings Hier zie je de core temperatuur van de GPU. Op de command line, is het ook mogelijk om de GPU temperatuur te zien met het volgende commando: $ nvidia-settings -c :0 -tq GPUCoreTemp Moederbord en CPU temperatuur Ik maak gebruik van lm-sensors om de temperatuur sensoren uit te lezen.

Displaying mainboard temperatures of ION-Atom 330 board

GPU temperature To display this temperature in Gnome, start application: System->Administration->NVIDIA X Server Settings The GPU temperature can be found in menu: GPU 0 -> Thermal Settings Here you see the Core Temperature of the GPU On the command line, it is possible to see the GPU temperature with the following command: $ nvidia-settings -c :0 -tq GPUCoreTemp Board and CPU temperatures I am using lm-sensors to read out the temperature sensor values.

Installing XBMC on Ubuntu 10.04

Check if XBMC is already available for this Ubuntu release:XBMC (roadmap) If XBMC is released for Ubuntu 10.04, you can proceed with the normal installation, otherwise you have to install from SVN. Normal installation If XBMC is available for this Ubuntu release, the installation is as follows: Go to: System -> Admininstration -> Software Sources In Software Sources go to tab ‘Other Software’ Click on the ‘Add’ button Fill in the APT line: ppa:team-xbmc Click on the ‘Add Source’ button Click on the ‘Close’ button Click on the ‘Reload’ button Now open a terminal window and execute the following commands: