Systeem info en monitoring

CLI: Kort overzicht Systeem info

$ landscape-sysinfo

X: Start (remote) een grafisch systeem monitoring tool

$ gnome-system-monitor

CLI: soort top, maar dan voor io (apt-get install iotop)

$ iotop

Geef alleen list van alle disk akties

$ iotop -o -t|grep -v "Total DISK"

Geef een lijst van alle open files

$ lsof

Verwijderen van een zeer grote hoeveelheid files, waar rm -rf * een “Argument list to long” error geeft

$ find . -type f -name "*" -exec rm -f {} \;

Package admin

CLI: Remove all unused packages

$ apt-get autoremove