Als eerste

Deze beschrijving is een verwijzing welke in 2 gidsen gebruikt wordt op deze site, namelijk:

installeren-van-ubuntu-804-lts-server

installeren-van-ubuntu (Ubuntu Desktop 9.10)

En gaat er dus vanuit dat Ubuntu vanaf de CD al geïnstalleerd is en een eventuele videodriver geïnstalleerd is.

Diverse aliassen toevoegen

Aan het einde van het bestand /etc/bash.bashrc toevoegen:

alias ll='ls -l'
alias pg='ps -ef|grep'
alias vi='vim'

De laatste alias vi, zorgt ervoor dat je geen problemen hebt met bijvoorbeeld de pijltjes toetsen in vi. Dit omdat je nu vim gebruikt, vim is een luxere editor dan vi :-).

Om vim te installeren, doe het volgende

$ apt-get install vim

Netwerk instellingen

Het netwerk kan op 2 verschillende manieren worden ingesteld, namelijk in de /etc/network/interfaces file, of in het geval van Ubuntu Desktop via de menu’s.

Optie 1: via Preferences menu in geval van Ubuntu Desktop

In menu System->Preferences->Network Connections kun je het vaste IP nummer instellen voor de server.

  • Ga naar tab Wired
  • Klik op eth0 en op Edit
  • Daarna op de tab IPv4 Settings.
  • Selecteer Method: Manual
  • Klik op Add en voer het IP nr, mask en gateway in
  • Vul bij DNS servers je DNS servers of je router IP nr

Optie 2: via de configuratie file

Deze methode werkt voor Ubuntu Server en Desktop. De Network manager van de Gnome desktop zal de netwerk interface alleen kunnen managen als in de onderstaande file eth0 nog niet geconfigureerd is. In het geval je per ongeluk onderstaande configuratie al gedaan had en je wilt toch via de Network manager van Gnome werken, commentarieer dan simpelweg de 5 regels van eth0 uit en reboot de machine.

$ vi /etc/network/interfaces
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.242
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1

Nameserver instellen

De nameserver is in te stellen in /etc/resolv.conf:

nameserver 192.168.1.1

Herstart hierna de netwerk interface:

$ /etc/init.d/networking restart

Gebruikers en groepen aanmaken

De gebruikers wil ik onder de group users laten vallen. Default wordt per naam een nieuwe group aangemaakt. Default bestaat de group users al. Aanmaken nieuwe user(s):

$ adduser --ingroup users arjan

Als je het account waarmee geinstalleerd is ook onder de group users wil laten vallen, dan doe je dat met:

$ usermod -g users beheer

Zie ook: help.ubuntu.com/8.04/serverguide/C/user-management.html

Sudoers aanmaken

Als je niet wilt dat je het password bij het sudo commando moet geven, dan kun je het volgende doen. Let op! Dit gebruik ik wel eens voor een testomgeving. In een live omgeving is dit niet verstandig.

Als root kun je het volgende commando uitvoeren om de sudoers file te editten:

$ visudo
root    ALL=(ALL) ALL
%users ALL=NOPASSWD: ALL

Nu kunnen alle gebruikers uit de users group, zonder een password te geven het sudo commando geven.

Zie ook: help.ubuntu.com/community/Sudoers

Melding Ubuntu No Waranty melding verwijderen

In Ubuntu 8.04 Server kreeg ik bij het inloggen een  heel verhaal over No Waranty van Ubuntu, dit staat in /etc/motd en /etc/motd.tail. Je kunt het verwijderen of zelf iets in plaatsen, met:

$ vi /etc/motd

Packages

Om te checken welke packages geïnstalleerd zijn:

$ dpkg --list (of -l)

En om te kijken welke files daar bij horen:

$ dpkg --listfiles (of -L)

Een release upgrade kun je doen met:

$ do-release-upgrade

NTPdate configureren

NTPdate is standaard geinstalleerd in Ubuntu, er moet wel wat geconfigureerd worden voordat de tijd periodiek goedgezet wordt. Maak de file vi /etc/cron.daily/ntpdate aan en zet de daarop volgende inhoud erin:

# vi /etc/cron.daily/ntpdate
#!/bin/sh
/usr/sbin/ntpdate -s -u pool.ntp.org

Maak deze file daarna executeerbaar met:

$ chmod 755 /etc/cron.daily/ntpdate

ntpd wil ik niet installeren, het dagelijks goedzetten van de interne klok is voor mij voldoende.

Xinetd installeren

Om services als ftp, rsync etc secure te kunnen draaien, installeren we xinetd:

$ apt-get install xinetd