Drupal

Migreren/converteren/importeren van de Drupal 6 database naar WordPress 3

Dit artikel bevat de migratie stappen en het database conversie script. Installatie van Wordpress Download Wordpress en unzip dit bestand op je webserver. De details voor het installeren van Wordpress kun je hier vinden: Installing WordPress , installeer Wordpress in de /wordpress directory . Maak eerst een lege database aan Wordpress, hiervoor kun je phpMyAdmin gebruiken Open de URL naar waar je WordPress geinstalleerd hebt en volg hier de eerste configuratie stappen Nadat je klaar bent met WordPress configuratie, kun je inloggen in Wordpress en kun je de post “Hello world” permanent verwijderen.

Hoe Drupal functionaliteit in WordPress te implementeren

Wordpress plugins ter vervanging van de Drupal functionaliteit De volgende Wordpress plugins gebruik ik om de functionaliteit van Drupal en modules te vervangen. Drupal content type: Book page De Drupal core bevat het content type book. Hiermee kun je mooi artikelen aan elkaar schakelen tot één verhaal, het is makkelijk om te navigeren naar de volgende en vorige artikel in het boek. Het is ook eenvoudig om de volgorde van de artikelen in een boek te veranderen.

Waarom overschakelen/migreren van Drupal 6 naar WordPress 3?

De reden om terug naar Wordpress te gaan Tot een paar jaar geleden heb ik voor mijn grotere sites altijd Wordpress gebruikt, maar ik miste de wat meer geavanceerde functionaliteit. In die tijd heb ik een vergelijking gemaakt tussen Wordpress, Joomla en Drupal. Het artikel van toen kun je hier lezen: De keuze tussen Wordpress, Drupal en Joomla. In het kort waren mijn redenen om over te schakelen naar Drupal, de geavanceerde functies.

Switch over from Drupal to your new WordPress installation

This article is the last part of the migration/conversion/import of Drupal to Wordpress. In this article we are going to switch to the new Wordpress installation. Before we are able to switch over to the new Wordpress installation, we need to do the following steps. The tools you need depends on your installation or hosting provider. You can use FTP, SSH, webbased filemanager etc. First make a “drupal” directory in your website root Move all the Drupal files and directories into this sub-directory, except the “wordpress” directory Now move all Wordpress files into the root of your website To switch over to the new Wordpress install, do the following steps:

Migrate/convert/import the Drupal 6 database to WordPress 3

This article contains all migration steps and the database conversion script. Installation of Wordpress Download Wordpress and unzip this file on your webserver. Detailed instructions for installing Wordpress can be found here: Installing WordPress, install Wordpress first in the /wordpress directory. First create an empty database for Wordpress, to achieve this phpMyAdmin can be used Open the URL to your Wordpress installation and do the initial configuration. After the Wordpress installation, remove the post “Hello world” permanently, also remove the “About” demo page.

How to make Drupal functionality in WordPress

Finding solutions in Wordpress plugins for the “missing” functionality I am using the following Wordpress plugins for replacing the Drupal functionality and modules. Drupal content type: Book page In the Drupal core the content type book page is available. It allows you to connect posts with each other, and it is easy to navigate through the next post in a book. Also easy to change the order of posts in a book.

Why switching from Drupal to WordPress?

The reason A few years ago I used Wordpress, but I missed more advanced functionality. In that time I did a comparison between Wordpress, Joomla and Drupal. You can read this here (in Dutch): De keuze tussen Wordpress, Drupal en Joomla. In short my reasons to switch over to Drupal were that this is a more advanced CMS. For me more future proof. Things what I really liked in Drupal is the “book” functionality, to make a complete story from separate posts.

warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in includes/bootstrap.inc on line 857

After the from Drupal 6.17 to 6.19, I was getting the following message on a multi-language installation: warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in includes/bootstrap.inc on line 857. This is nearly the same problem as described in post. Also this problem, was only when I was logged in or switched to the default language. The problem appears when not logged in and the language was set to the non-default language.

warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in includes/bootstrap.inc on line 857

Na de upgrade van Drupal 6.17 naar 6.19, kreeg ik de volgende melding op een meertalige website installatie: warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in includes/bootstrap.inc on line 857 Dit is bijna het zelfde probleem zoals beschreven in deze post. Ook dit probleem was pas toen ik was ingelogd of een niet standaard taal had ingesteld. Het probleem verschijnt dus alleen wanneer niet bent ingelogd en de taal is ingesteld op de niet-standaard taal.

warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in bootstrap.inc

After an upgrade of module Internationalization (i18n), I was getting the following message on a multi-language installation (Drupal 6.16): warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in includes/bootstrap.inc on line 777. I did not had this problem, when I was logged in or switched to the default language. The problem appears when not logged in and the language was set to the non-default language. Searching for the problem After switching off the module “Block translation”, the problem was gone.