Asterisk
Asterisk

Als je de volgende melding krijgt:

WARNING[2792] chan_sip.c: Retransmission timeout reached on transmission for seqno 102 (Critical Response) See https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/SIP+Retransmissions Packet timed out after 32000ms with no response

Dan heeft dat heel erg waarschijnlijk met NAT te maken. Je kunt nu 2 dingen doen, of je maakt de Asterisk configuratie zonder NAT (zie: Asterisk configuratie zonder NAT) of je zorgt dat de NAT configuratie klopt. Belangrijk bij een NAT configuratie zijn de volgende parameters in de sip.conf file in de sectie ‘[general] ‘:

[general]
externip=123.123.123.123         ; je externe ip adres
localnet=192.168.1.0/255.255.255.0  ; de adres range van je lokale netwerk

Het is mogelijk om meerdere localnet’s opgeven, bijvoorbeeld in het geval van een VPN.

Bron:

www.freepbx.org/forum/freepbx/installation/incoming-calls-drop-30-seconds-on-fpbx-2-9-0-1-8-7-0

Dit artikel behoort tot de ‘Asterisk configureren’ gids. De andere artikelen zijn:

 1. Asterisk configuratie zonder NAT
 2. Asterisk en de Grandstream HT704 VOIP adapter
 3. Asterisk beltonen instellen in het Nederlands
 4. Asterisk voicemail configureren
 5. Asterisk in het Nederlands
 6. Het gebruiken van Asterisk
 7. Foutmelding: Retransmission timeout reached on transmission