Asterisk
Asterisk

Asterisk in het Nederlands instellen is vrij eenvoudig. Het is ook mogelijk om nog meer talen toe te voegen naast het standaard Engels en het Nederlands. Door het toevoegen van de Nederlandse taal worden bijvoorbeeld de instructies voor het inspreken van de voicemail, Nederlands en ook het afluisteren van de voicemail. Het is mogelijk om per inkomende lijn of gebruiker de taal in te stellen. Dit artikel gaat over het configureren van het Nederlands naast de standaard Engelse taal.

Downloaden  en installeren van de Nederlandse sound files

Download de Nederlandse sounds files hier:

Deze tar.gz file bevat een ‘nl’ directory. Pak deze uit en zet deze in de directory: /var/lib/asterisk/sounds/, naast de al bestaande ‘en’ directory. Hierna is er een directory voor Engels en Nederlands, respectievelijk:

/var/lib/asterisk/sounds/en
/var/lib/asterisk/sounds/nl

De Nederlandse taal als standaard instellen

In de meeste gevallen zal het voldoende zijn om de Nederlandse taal als standaard in te stellen. Doe hiervoor het volgende,  open de sip.conf file:

$ vi /etc/asterisk/sip.conf

Kijk of er onder de ‘[general]’ sectie al een language config regel staat, voeg deze anders toe.

[general]
language=nl      ; Default language

Na een herstart van Asterisk, is de Nederlandse taal de standaard taal. Log hiervoor in op Asterisk met:

$ asterisk -r

en geef het volgende commando:

*CLI> core restart now

De taal instellen per inkomende lijn of gebruiker

Om de taal per inkomende lijn (trunk) of gebruiker in te stellen, kun je eenvoudig bij de instellingen van de betreffende gebruiker of trunk de ‘language’ regel toevoegen. Open hiervoor de sip.conf file:

$ vi /etc/asterisk/sip.conf

Kijk of er onder de ‘[trunk]’ sectie al een language config regel staat, voeg deze anders toe. Bijvoorbeeld:

[Budgetphone]
language=nl

Of de Engelse taal instellen voor een enkele gebruiker door in de sip.conf file de language regel toe te voegen. Bijvoorbeeld:

[6003]
language=en

Na een herstart van Asterisk, zijn de nieuwe instellingen actief. Log hiervoor in op Asterisk met:

$ asterisk -r

en geef het volgende commando:

*CLI> core restart now

Nederlands instellen in het dialplan

Het is ook mogelijk aan de hand van het dialplan (extensions.conf) de taal in te stellen met Set(CHANNEL(language)=). Zoals bijvoorbeeld:

exten => s,n,Set(CHANNEL(language)=en)

Nog meer talen voor Asterisk

Op Voip-info.org zijn nog meer talen te vinden. Zie hier: www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+sound+files

Tot slot

Bovenstaande instructies zijn naar mijn idee geschikt voor alle Asterisk installaties, ook voor Synology DSM met de Asterisk package geïnstalleerd.

Dit artikel behoort tot de ‘Asterisk configureren’ gids. De andere artikelen zijn:

 1. Asterisk configuratie zonder NAT
 2. Asterisk en de Grandstream HT704 VOIP adapter
 3. Asterisk beltonen instellen in het Nederlands
 4. Asterisk voicemail configureren
 5. Asterisk in het Nederlands
 6. Het gebruiken van Asterisk
 7. Foutmelding: Retransmission timeout reached on transmission