Andere talen toevoegen

Ga naar het volgende menu om de taal toe te voegen, die je zojuist samen met Drupal hebt geupload:

Home»Beheren»Site-instellingen»Talen

  • Klik op ‘Taal toevoegen’, selecteer de taal en klik op de knop ‘Taal toevoegen’.

Opmerking: Als u de keuze hebt, is het beter de standaard taal op Engels te houden. Het is absoluut niet aangeraden om de standaard taal later wijzigen.

Nu zijn we op het punt om te configureren van wat er zal gebeuren met de URL, als je de taal van de website wijzigt.

Ga naar menu:

Home»Beheren»Site-instellingen»Talen»Configureren

  • Selecteer hier de gewenste optie

In het volgende menu kun je instellen welke prefix of welke domein naam je wilt bij welke taal:

Home»Beheren»Site-instellingen»Talen»Lijst

  • Klik op ‘bewerken’ achter elke taal

Internationization module

Om Drupal volledig meertalig te maken, heb je module Internationalization (i18n) nodig. Upload deze module naar de directory: /sites/all/modules. Als deze directory er nog niet is, maak deze dan aan.

De Internationalization module heeft veel ‘sub-modules’, maar op dit moment hoeft alleen de module ‘Internationalization’ geactiveerd te worden. Doe hiervoor het volgende:

  • Ga naar menu: Home»Beheren»Site-constructie»Modules
  • Selecteer alleen de module ‘Internationalization’ en klik op de knop ‘Instellingen opslaan’

Vertaalde inhoud

Voordat we content aan kunnen maken voor een specifieke taal, moet je dat voor de betreffende typen inhoud worden ingesteld. In dit voorbeeld gaan we meertaligheid voor Blog-items mogelijk maken.

  • Ga naar menu: Home»Beheren»Inhoudelijk beheer»Inhoudstypen
  • Klik op ‘Blog entry’
  • Selecteer onder ‘Werkschema-instellingen › Ondersteuning voor meertaligheid: ‘Ingeschakeld, met vertaling’
  • Selecteer onder ‘Multilanguage options › Options for node language: ‘Set current language as default for new content

Nu bent u in staat om voor dit type inhoud de taal te selecteren, en ook ben je nu in staat om de inhoud te vertalen.