De GUI van een Ubuntu machine kan op diverse manieren benaderd worden, waaronder:

 • Remote desktop (VNC)
 • X Window systeem
 • XDMCP

Remote desktop

Remote Desktop activeren

Om via het VNC protocol de desktop te benaderen, moet het geactiveerd worden in Ubuntu.

Dit kan in het menu System->Preferences->Remote Desktop.

Zet hier een vinkje bij:
- Allow other users to view your desktop - Allow other users to control your desktop

Zet het vinkje uit bij:
- You must confirm each access to this machine

Ook kan hier eventueel een paswoord ingesteld worden.

Automatisch inloggen

De VNC server wordt pas opgestart als er ingelogd is. Om automatisch in te loggen, moet je het volgende doen:

Ga naar System->Administration->Login Window.
- Klik op de tab Security.
- Zet een vinkje bij Enable Automatic Login
- selecteer de gewenste gebruiker.

Via RealVNC client kan nu op het netwerk de Ubuntu machine benaderd worden.

Let op! Gebruik dit alleen op een lokaal netwerk. Als je het via internet wilt doen, dan moet je via PuTTY een veilige tunnel naar dit systeem maken.

X Window systeem

De Ubuntu desktop (Gnome) werkt al met het X Window systeem. Dit is ook heel goed en eenvoudig remote benaderbaar. Je kunt programma’s draaien via X op de Ubuntu machine, zonder dat er ingelogd is op dat systeem.

De volledige desktop is op te starten met:

gnome-session

X Server (Xming)

Ten eerste moet er op je (Windows) werkplek een X Server draaien. Een X Server draait dus lokaal op bijvoorbeeld een Windows XP machine. Ik gebruik hiervoor Xming.

Installeer deze met default instellingen en start hem op met Start->All Programs->Xming->Xming. Je ziet nu een X icoontje rechts onder in XP.

PuTTY

Om remote in te loggen wordt PuTTY gebruikt. Hiermee kunnen we via SSH inloggen. Stel PuTTY als volgt in:

 • Vul Hostname of IP nummer in
 • Selecteer SSH
 • Ga naar Connection->SSH->X11

 • Vink hier “Enable X11 forwarding” aan

 • X display location: localhost:0

 • Laat “Remote X11 authentication protocol” op MIT-Magic-Cookie-1 staan.

OpenSSH Server

Er wordt ingelogd via SSH, als het nog niet gebeurd was, installeer openssh server met:

$ apt-get install openssh-server

Check of X11 forwarding niet uncommented staan in SSH:

$ vi /etc/ssh/sshd_config
X11Forwarding yes 
X11UseLocalhost yes 
X11DisplayOffset 10

Als de configuratie file gewijzigd is, herstart dan de openssh server met:

$ /etc/init.d/ssh restart

Testen

Log nu in met PuTTY en geef het volgende commando:

$ xeyes &

Foutmeldingen

Ik had de volgende fouten bij het testen:

 • ”/usr/bin/X11/xauth: /home/koop/.Xauthority not writable, changes will be ignored”
 • “PuTTY X11 proxy: wrong authentication protocol attemptedError: Can’t open display: localhost:10.0”

Dit is met het volgende commando in Ubuntu op te lossen:

$ cd 
$ sudo su
$ xauth -b quit 
$ rm .Xauthority 

XDMCP

XDMCP activeren in Ubuntu

Als het bovenstaande X server systeem geconfigureerd is, dan is het ook mogelijk om een remote desktop via XDMCP te starten. Er hoeft dan niet meer automatisch ingelogd te worden, zoals bij de VNC sessie.

Om XDMCP te activeren in Ubuntu ga naar menu System->Administration->Login Window.

 • Klik op de tab Remote.
 • Selecteer de Style: Same as Local

Xming login script

Om een XDMCP sessie op te starten met Xming, moet een configuratie file aangemaakt worden met XLaunch.

Ga naar Start->All Programs->Xming->XLaunch:
- Selecteer “One Window” en laat display number op 0 staan en druk op Next
- Selecteer “Open session via XDMCP” en druk op Next
- Selecteer “Connect to host” en vul het IP nummer van de Ubuntu machine in en druk op Next
- Druk weer op Next
- Druk hier op Save configuration in file xdmcp.xlaunch en zet deze bijvoorbeeld op de desktop
- Druk op Finish om XLaunch af te sluiten.

In de bij mij opgeslagen file xdmcp.xlaunch staat het volgende in:

<?xml version="1.0"?> 
<XLaunch xmlns="http://www.straightrunning.com/XmingNotes" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.straightrunning.com/XmingNotes XLaunch.xsd" WindowMode="Windowed" ClientMode="XDMCP" XDMCPHost="192.168.1.242" Display="0" Clipboard="true"/>

Kenmerken verschillende systemen

Voor en nadelen VNC

 • Er kan maar 1 gebruiker op het systeem
 • Er moet automatisch ingelogd worden en deze sessie blijft resources gebruiken
 • Veel gebruikt, platform onafhankelijk.
 • Het is redelijk snel
 • Standaard niet veilig, maar via SSH tunnel veilig via internet te gebruiken
 • Desktop niet schaalbaar, zoals bij XDMCP

Voor en nadelen X server

 • Het systeem hoeft niet automatisch te inloggen bij opstarten, zoals bij VNC
 • Er kan een Linux programma window tussen de Windows programma’s draaien.
 • Er kunnen verschillende gebruikers gelijktijdig inloggen en parallel werken
 • Het is redelijk snel
 • Desktop is schaalbaar
 • Er moet een X Server lokaal geinstalleerd worden om remote in te loggen

Voor en nadelen XDMCP

 • Het systeem hoeft niet automatisch te inloggen bij opstarten, zoals bij VNC
 • Er kunnen verschillende gebruikers gelijktijdig inloggen en parallel werken
 • Volledige desktop en is schaalbaar
 • Een programma kan niet tussen de andere Windows programma’s draaien, zoals bij X.
 • Niet erg snel

Zie ook: