Smart checken

Met smartctl kan de status van de harddisk opgevraagd worden. Hou een tijdje in de gaten hoe vaak de harddisk opgestart is:

$ smartctl -a /dev/sda | grep Load_Cycle_Count

Testmail van smart genereren met overzicht:

$ /etc/init.d/smartmontools restart

Filesystems checken

Check swap aktief:

$ free

Check filesystem grootte:

$ df

Updates en upgrades

Omdat deze nas niet direct aan internet gekoppeld is en ook weinig internet interactie is, doe ik geen dagelijkse automatische update, maar handmatige periodiek. Dit zorgt ervoor dat bij update fouten, ineens de fileserver niet meer functioneert.

$ apt-get update  
$ apt-get upgrade

Om een distributie upgrade te doen, doe het volgende:

$ apt-get dist-upgrade