Start een bash shell waarin je niet elke keer sudo hoeft te typen:

$ sudo bash
$ hcitool scan

Scanning ... 

00:31:E1:1B:3B:89 Nokia 3110c

$ hcitool cc_00:31:E1:1B:3B:89
# hcitool auth 00:31:E1:1B:3B:89

Let op! Als je op het voorgaande commando “hcitool auth” Not Connected krijgt, ga dan naar Tips en trucs aan het einde van dit verhaal.

$ sdptool search DUN

Inquiring ... 
Searching for DUN on _00:31:E1:1B:3B:89_ ... 
Service Name: Dial-up networking 
Service RecHandle: 0x10028 
Service Class ID List: 
 "Dialup Networking" (0x1103) 
 "Generic Networking" (0x1201) 
Protocol Descriptor List: 
 "L2CAP" (0x0100) 
 "RFCOMM" (0x0003) 
 Channel: 1 
Language Base Attr List: 
 code_ISO639: 0x656e 
 encoding: 0x6a 
 base_offset: 0x100 
Profile Descriptor List: 
 "Dialup Networking" (0x1103) 
 Version: 0x0100

$ sdptool browse 00:31:E1:1B:3B:89

Browsing 00:31:E1:1B:3B:89 ... 
Service Name: Dial-up networking 
Service RecHandle: 0x10028 
Service Class ID List: 
 "Dialup Networking" (0x1103) 
 "Generic Networking" (0x1201) 
Protocol Descriptor List: 
 "L2CAP" (0x0100) 
 "RFCOMM" (0x0003) 
 Channel: 1
...

$ vi /etc/bluetooth/rfcomm.conf

# 
# RFCOMM configuration file. 
# 

rfcomm0 { 
 # Automatically bind the device at startup 
 bind yes; 

 # Bluetooth address of the device 
 device 00:31:E1:1B:3B:89; 

 # RFCOMM channel for the connection 
 channel 1; 

 # Description of the connection 
 comment "Bluetooth PPP Connection"; 
} 

$ /etc/init.d/bluetooth stop 

Nu.... 5 seconden wachten!

$ /etc/init.d/bluetooth start
$ rfcomm release 0 

$ rfcomm bind 0 00:31:E1:1B:3B:89
$ vi /etc/ppp/peers/dialupNokia 

debug 
noauth 
connect "/usr/sbin/chat -v -f /etc/chatscripts/dialup" 
usepeerdns 
/dev/rfcomm0 115200 
defaultroute 
crtscts 
lcp-echo-failure 0

Voor als het nog niet het geval is, het gebruikte user-account toevoegen aan de dialout group:

$ adduser arjan dialout

Inlogscript specifiek voor provider

Onderstaand script werkt voor:

 • T-Mobile in NL
 • O2/Eurotel in CZ

Het script blijkt dus redelijk universeel te zijn

$ vi /etc/chatscripts/dialup
TIMEOUT 35 
ECHO ON 
ABORT '\nBUSY\r' 
ABORT '\nERROR\r' 
ABORT '\nNO ANSWER\r' 
ABORT '\nNO CARRIER\r' 
ABORT '\nNO DIALTONE\r' 
ABORT '\nRINGING\r\n\r\nRINGING\r' 
'' \rAT 
OK 'AT+CGDCONT=1,"IP","internet"' 
OK ATD*99# 
CONNECT ""

Testen

Bekijk de logging in dezelfde terminal met:

$ tail -f /var/log/syslog &
Start de internet verbinding op met:

$ pon dialupNokia

Sluit de internet verbinding af met:

$ poff

Zie ook: help.ubuntu.com/community/BluetoothDialup

GPRS starup en shutdown icoon

Het pon en poff commando kan aan de menubalk (bovenin) met +Add New Item toegevoegd worden om zo handig op te starten en af te sluiten van de GPRS verbinding.

Tips

Als er met meerdere telefoons verbinding gemaakt moet worden, maak dan de volgende file extra aan:

 • /etc/ppp/peers/DialupNokia3110

En maak in de /etc/bluetooth/rfcomm.conf een extra device aan (bijvoorbeeld /dev/rfcomm1)

Aktiveer de verbinding dan met:

$ pon dialupNokia3110

Tips en trucs

“Commando: hcitool auth” geeft “Not connected”

Waarschijnlijk is Ubuntu niet gepaired met de mobiel, om dit te doen doe het volgende:

Check of de Bluetooth-applet actief is met:

$ ps -ef|grep bluetooth-applet 
root 11115 5768 0 16:15 pts/0 00:00:00 bluetooth-applet 
root 11115 5768 0 16:15 pts/0 00:00:00 grep bluetooth-applet

Als je bluetooth-applet niet in de proces lijst ziet staan, dan is hij niet aktief. Kijk in dat geval of de package geinstalleerd is.

In Ubuntu is dit meestal wel het geval, in Xubuntu niet.

Toevoegen Automatisch opstarten bluetooth-applet

Ga in Xubuntu naar:

Applications->Settings->Settings Manager->Autostarted Apps

Of ga in Ubuntu naar System->Preferences->Startup Applications:

Check of naast de Bluetooth manager ook de bluetooth-applet wordt gestart, zoniet:

 • Druk dan op +Add
 • Vul bij naam: Bluetooth-applet in en browse naar /usr/bin/bluetooth-applet
 • Druk op OK

Bluetooth pairen vanuit de mobiel

Probeer nu vanuit de mobiel de laptop als device toe te voegen.

 • De bluetooth-applet geeft nu aan welke pincode er ingegeven is op de mobiel.
 • Accepteer alle verbindingen.

De mobiel is nu gepaired met de laptop.

Samsung mobiel connect niet naar internet

Toevoegen bovenin file /etc/ppp/peers/dialupSamsung:

nopcomp 
noaccomp 
nomagic 
receive-all 
noccp 
novj 
novjccomp

Firefox staat na inloggen nog steeds offline

Om dit op te lossen, start Firefox.

 • Ga naar adres veld en vul in: about:config
 • Conformeer de melding dat je op moet passen met wijzigen van instellingen
 • Type in het filter veld: networkmanager
 • Dubbelklik op: toolkit.networkmanager.disable en toggle de instelling naar “True”
 • Herstart Firefox en Firefox staat default in Online