Ubuntu LTS Server is te downloaden op www.ubuntu.com/download/ubuntu/download.

Brand de ISO op een CD en start de installatie. De installatie is eenvoudig te doen. Het is hier beschreven: help.ubuntu.com/8.04/serverguide/C/installation.html

Let op! De username/password die je nu installeert, wordt standaard het sudo account.

Ik heb voor de volgende taken gekozen:

  • OpenSSH Server
  • Samba File server

Verdere installatie en configuratie van Ubuntu

Dit is beschreven in:

Hoe Ubuntu Desktop en Server te installeren en te configureren