Met de i18n module is een Drupal website meertalig te maken, maar de gegevens zoals de websitenaam, -slogan, -missie etc. worden niet vertaald. Maar met een truck is dit wel mogelijk.

Variabelen toevoegen

Open de file /sites/default/settings.php en plaats de volgende tekst hierin:

/*
* Multilingual settings
*
* This is a collection of variables that can be set up for each language when i18n enabled.
* These are the basic ones for Drupal core, but you can add your own here.
*/
$conf['i18n_variables'] = array(
  'site_name',
  'site_slogan',
  'site_mission',
  'site_footer',
  'anonymous',
);

Het is mogelijk om nog meer websitegegevens te vertalen, zie drupal.org/node/134002.

De vertaling invoeren

Ga naar menu: Home»Beheren»Site-instellingen»Websitegegevens

Check of er onder de Sitenaam en Slogan “This is a multilingual variable.” is geschreven, zo ja dan kunnen we de velden vertalen.

Doe dan het volgende:

 • Schakel de website naar de taal die je wilt vertalen
 • Vul de vertaalde strings in bij de multilingual velden.

Dat is alles! Als je nu van taal schakelt, dan zie je dat deze gegevens ook omgeschakeld worden.