Om mail te versturen, moeten de volgende ipkg’s geinstalleerd worden:

$ ipkg install ssmtp 
$ ipkg install nail

In /etc/ssmtp/ssmtp.conf moet het volgende geconfigureerd worden:

# 
# /etc/ssmtp/ssmtp.conf -- a config file for sSMTP sendmail. 
# 
# The person who gets all mail for userids < 1000 
root=postmaster 
# The place where the mail goes. The actual machine name is required 
# no MX records are consulted. Commonly mailhosts are named mail.domain.com 
# The example will fit if you are in domain.com and you mailhub is so named. 
mailhub=smtp.xs4all.nl
# Where will the mail seem to come from? 
#rewriteDomain=localhost.localdomain 
# The full hostname 
hostname=xs4all.nl
# Optioneel de loginname/paswoord voor de provider 
# authuser=arjan 
# authpass=geheim 

In /etc/ssmtp/revaliases moet het volgende geconfigureerd worden:

# sSMTP aliases 
# 
# Format: local_account:outgoing_address:mailhub 
# 
# Example: root:your_login@your.domain:mailhub.your.domain[:port] 
# where [:port] is an optional port number that defaults to 25. 
root:arjan@gmail.com:smtp.xs4all.nl

Nail gaf bij mij een foutmelding dat /usr/lib/sendmail niet gevonden kon worden. Dit heb ik opgelost door het een link naar /usr/bin/ssmtp te plaatsen:

$ cd /usr/lib 
$ ln -s /usr/bin/ssmtp sendmail

Nu kan een mail verstuurd worden door een handig scriptje te maken:

if [ -z $2 ]; then 
 echo "Alleen een subject meegegeven." | nail -s "$(hostname): $1" arjan@gmail.com 
else 
 cat $2 | nail -s "$(hostname): $1" arjan@gmail.com 
fi