Achtergrond verhaal over Software RAID’s: shsc.info/LinuxSoftwareRAID

Installatie met Debian: http://wiki.nslu2-info.de/pmwiki.php/HowTo/DebianSlugRaid1

En een heel goede handleiding voor Software RAID’s: www.networknewz.com/2003/0113.html

Man pages van mdamd en mdadm.conf

Zie ook:

Een raid array starten met opties uit de mdadm.conf file (–scan zorgt daar voor):

$ mdadm --assemble --scan /dev/md1

Een raid array starten zondert de mdadm.conf file:

$ mdadm --assemble /dev/md1 /dev/sda1 /dev/sdb1

Details van een metadisk opvragen:

$ mdadm --detail /dev/md1

Add partition to raid array:

$ mdadm /dev/md1 --add /dev/sdc1

Een raid array creeeren:

$ mdadm --create --auto=yes /dev/md2 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sda2 /dev/sdb2

Wat te doen als een harddisk uitvalt?

Let op!! DISK 1 is niet altijd /dev/sda1. Een enkele disk op usb poort DISK 2, wordt aangekoppeld als /dev/sda1. Als bij opstarten al 2 disks op de usb poorten zitten, dan is DISK 1 wel /dev/sda.

De 2e disk uit de array halen:

$ mdadm /dev/md1 --fail /dev/sdb1 --remove /dev/sdb1

Om de 2e disk weer terug te plaatsen in de array:

$ mdadm /dev/md1 --add /dev/sdb1

Hoe een disk weer in de RAID array te plaatsen

In het voorbeeld uitgaande dat DISK 2 er bij komt (/dev/sdb)

De partities stuk voor stuk in de arrays plaatsen:

$ mdadm /dev/md1 --add /dev/sdb1  
$ mdadm /dev/md2 --add /dev/sdb2  
$ mdadm /dev/md3 --add /dev/sdb3  

Let op! Als /dev/sda1 of /dev/sdb1 er niet zijn, maar wel /dev/sdc1, herstart de NSLU2 dan even.

$ reboot

Let op! Als je bij het terugplaatsen van /dev/sdb2 (swap) de volgende foutmelding krijgt:

mdadm: Cannot open /dev/sda2: Device or resource busy

In dat geval is de disk automatisch als swap toegevoegd. Doe dan het volgende:

$ swapoff /dev/sdb2  
$ mdadm /dev/md2 --add /dev/sdb2  
$ swapon /dev/md2  

Check met free of de swap er daadwerkelijk is:

$ free

Een raid array geheel verwijderen

De raid arrays stoppen:

$ mdadm --stop --scan --config=/etc/mdadm.conf

Wissen van de raid superblocks:

$ mdadm --zero-superblock /dev/sdb1

Onder Ubuntu de RAID disk uitlezen

Eerst in de package manager mdadm installeren

$ sudo mdadm --assemble /dev/md1 /dev/sdb1

Wat als de NSLU2 het begeeft, kan ik een RAID harddisk uitlezen op een andere NAS?

Ja, het partitie type is met fdisk op “fd” gezet i.p.v. 83 (Linux) bij een RAID disk, maar deze disk is probleemloos uit te lezen op een andere NSLU2.

$ cd /root  
$ mkdir hd  
$ mount /dev/sda3  /root/hd/  
$ ls hd/

Hoe kan ik een mailtje naar mezelf sturen als er iets fout gaat met de RAID?

Eerst de mail installeren als dat nog niet gebeurd is: versturen-van-mail-vanaf-de-nslu2, en dan het volgende commando:

$ mdadm --monitor --scan --mail=arjan@gmail.com --daemonise > /var/run/mdadm

Hiermee worden alle partities van alle harddisks gecheckt.

Om de mail te testen kun je het volgende doen:

$ mdadm --monitor --scan --mail=arjan@gmail.com --test --daemonise > /var/run/mdadm