Mysql

Installeren van de webserver Nginx, PHP en MySQL (VPS deel 6)

Als webserver gebruiken we Nginx, deze is duidelijk sneller dan Apache2 en gebruikt minder resources. MySQL Maar eerst gaan we de MySQL database installeren, d.m.v. het volgende commando: $ apt-get install mysql-server Met dit commando activeren we de database: $ mysql_install_db Security van de MySQL nalopen (root wachtwoord hoeft niet veranderd te worden en alle default waardes kunnen gebruikt worden): $ /usr/bin/mysql_secure_installation Installeren van nginx Nginx installeren we met het volgende commando:

Periodieke volledige website backup met FTP en MySQLdump

In de backup van de website wil ik meenemen: de directory’s de MySQL database Het idee is om automatisch periodiek (dagelijks?) alle directory’s met FTP op te halen en deze ongecomprimeerd op de NAS (NSLU2) te zetten. Dit heeft als voordeel dat de rsync snapshot backup, alleen de nieuwe files zal back-uppen en niet iedere keer de volledige tar.gz file. Met de goede parameters is met het commando wget mogelijk om via FTP alleen de nieuwe files op te halen.