sugarcrm logo
sugarcrm logo
Het installeren van de Nederlandse language pack, hoort eigenlijk gewoon via de Module loader te gaan. De procedure is hier beschreven: Installing a Language Pack. Maar dit werkte bij mij niet. Als dit niet werkt, dan is dat vaak een rechten probleem. Maar na alle rechten goed gezet te hebben, werkte het nog steeds niet. Ook heb ik de config.php aangepast, zodat ook aangemaakte files door SugarCRM, met de goede rechten weggeschreven worden. Deze stonden default niet goed. Al met al een rommelige installatie. Na allerlei forums gelezen te hebben en zelfs alle rechten op de directory’s open gezet te hebben, heb ik de hoop opgegeven. Wat misschien ook achteraf het geval geweest kan zijn, is dat het update script voor de language pack, over de tijdslimiet van PHP ging. Deze stond ingesteld op 80.

En dus gewoon met de hand gedaan. Hoe ik dit gedaan heb, is hieronder opgeschreven.

De language pack downloaden en uitpakken

Download hier de Dutch language pack en upload deze naar de root directory van je SugarCRM installatie. Daarna kun je deze in dezelfde directory uitpakken.

Custom directory

Door het bestand in de root directory van SugarCRM uit te pakken, staan de volgende directory’s al op hun plaats:

 • ‘custom/include/dutch/dutch_langpack_utils.php’
 • ‘acustom/modules/Home/AboutDLP.php’
 • ‘custom/modules/Studio’
 • ‘custom/include/SugarFields/Fields/Address’
 • ‘custom/include/dutch/images’

Root directory

Verplaats alle de inhoud van de directory ‘root’ naar een directory lager (de SugarCRM root directory) De ‘root’ is nu leeg en kan verwijderd worden.

Language Administration directory

Ga naar de directory: ‘language/Administration/’ en verplaats de hele inhoud naar ‘module/Administration’. Dit zijn de files:

 • ‘nl_NL.dutch.php’
 • ‘en_us.dutch.php’

De directory ‘language/Administration/’ is nu leeg en kan geheel verwijderd worden.

De nl_NL.moduleList file

Ga nu naar de directory ‘custom/Extension/application/Ext/Language/nl_NL.moduleList.ext.php’

en kopieer deze naar:

 • ‘include/SugarObjects/templates/sale/language/application/’

Aanpassen config.php

Open de file ‘config.php’ in de SugarCRM root en zoek naar de term languages:, voeg in de array de onderstaande vetgedrukte regel met ‘nl_NL’ in. Dan ziet het er zo uit:

'languages' =>
array (
  'en_us' => 'English (US)',
  'nl_NL' => 'Nederlands (Nederland)',
),

Sla de ‘config.php’ file op.

Overschakelen naar de Nederlandse taal

Log nu uit, selecteer de Nederlandse taal en log weer in. Nu is SugarCRM eindelijk in het Nederlands!