Een dagelijkse recursieve back-up maken van de gehele website is niet een erg efficiente oplossing. Slimmer zou zijn op alleen de gewijzigde files te backuppen. Normale ftp clients halen elke keer het geheel binnen, maar NcFTP kan een wel alleen de wijzigingen back-uppen.

19-10-2009: Let op! NcFTP werkt niet altijd in elke situatie, er is ook nog een andere oplossing in periodieke-volledige-website-backup-met-ftp-en-mysqldump.

Het gaat op de NSLU als volgt; installeer eerst ncftp:

$ ipkg install ncftp

Een voorbeeld van hoe de gehele site gebackupped moet worden:

$ ncftpget -R -v -u <ftp_user> -p <paswoord> ftp.arjanwooning.nl /opt/WebsiteBackup/ ./

Of alleen de public_html directory backuppen:

$ ncftpget -R -v -u <ftp_user> -p <paswoord> ftp.arjanwooning.nl /opt/WebsiteBackup/webokeftp/ ./domains/arjanwooning.nl/****public_html/

Waarbij:

  • ftp_user en paswoord de inlognaam en paswoord voor de FTP server is
  • /opt/WebsiteBackup/webokeftp/ de directory op de lokale server is (NAS)
  • ./domains/arjanwooning.nl/public_html/* de remote FTP directory is

Zie ook: http://www.cyberciti.biz/tips/linux-download-all-file-from-ftp-server-recursively.html