Om de url arjanwooning.nl te redirecten naar de sub-dir ./log/ zijn er meerdere oplossingen mogelijk:

 • index.html met meta
 • index.html met javascript
 • .htaccess met redirect

De beste oplossing is degene met .htaccess, maar dat moet de webserver wel ondersteunen.

Een index.html met meta

Met wordt bij het laden van deze index.html automatisch doorgelinkt naar de log directory. Dit geeft dan wel eerst een witte pagina en daarna de doorgelinkte pagina. ~/domains/arjanwooning.nl/public_html/index.html:

</html>
<head>
<title>ArjanWooning.nl</title>
<meta http-equiv="Refresh" content="0; url=http://arjanwooning.nl/log/">
</head>
<body>
<a href="http://arjanwooning.nl/log/">Klik</A>
</body>
</html>

Een index.html met JavaScript

Op zich een mooie methode, maar de gebruiker moet handmatig doorgeklikt worden als scripting geblokkeerd is.

vi index.html:<html>
  <head>
  <title>ArjanWooning.nl</title>
  <script language="JavaScript">
    <!--
    var refhost = document.location.host.toLowerCase();
    if (refhost == "arjanwooning.nl")
    {
      document.location = "http://arjanwooning.nl/log/";
    }
    if (refhost == "arjanwooning.nl")
    {
      document.location = "http://arjanwooning.nl/log/";
    }
    // -->
  </script>
</head>

<body>

Waarschijnlijk is het uitvoeren van JavaScripts niet geactiveerd, om verder te gaan
<a href="http://arjanwooning.nl/log/"> klik hier.</a>

</body>
</html>

Een redirect commando in .htaccess

Door de webserver wordt direct doorgelinkt zonder gebruik van een tussenliggende pagina of javascript.

~/domains/arjanwooning.nl/public_html/.htaccess: Redirect 301 /index.html /log/