Python

Python modules upgraden

Created zondag 16 december 2018

Python en Pip installeren

Bron: https://stackoverflow.com/questions/6587507/how-to-install-pip-with-python-3 sudo apt-get update sudo apt-get install python3 python3-pip

Onder Linux zouden veel modules geupdate worden via apt upgrade.

Pip upgraden

Uitvoeren als administrator of root

pip2 install --upgrade pip
of
pip3 install --upgrade pip

Als dit niet werkt:

sudo apt-get install python3-setuptools
sudo easy_install3 pip

Verouderde packetten opvragen

Uitvoeren als administrator of root pip2 list –outdated of pip3 list –outdated

Pakketten updaten

Bron: https://stackoverflow.com/questions/2720014/upgrading-all-packages-with-pip

Voor elk verouderd pakket kan een update gedraaid worden met pip2 install –upgrade of pip3 install –upgrade

Alle pakketten upgraden - Python2 (optie 1)

Dit werkt erg goed onder Linux voor Python2: sudo pip list –outdated –format=freeze | grep -v ‘^-e’ | cut -d = -f 1 | xargs -n1 pip install -U

Alle pakketten upgraden - Python2 (optie 2)

Uitvoeren als administrator of root #!/usr/bin/python

import pkg_resources
from subprocess import call

packages = [dist.project_name for dist in pkg_resources.working_set]
call("pip install --upgrade " + ' '.join(packages), shell=True)

Alle pakketten upgraden - Python3 - Yolk

Bron: https://pypi.org/project/yolk3k/ sudo pip install –upgrade yolk3k

Upgraden van Python 3 pakketten: yolk –upgrade

Instellen van de Atom text editor

Created donderdag 19 januari 2017

 • Python linter in Atom:
  • CMD: pip install flake8
  • CMD: pip install flake8-docstrings
  • Settings->Install: package linter-flake8 (daarmee komen ook linter, linter-ui-default, busy-signal, intentions en misschien andere packages mee)
  • Settings->Packages->Linter-flake8->Settings:
   • Executable path: C:\Python27\Scripts\flake8.exe
   • Ignore Error Codes: E115, E221, E241, E261, E262, E265, E302, E501, E731, D101, D102, D103, D100
 • Python Autocomplete
  • Settings->Install: package autocomplete-python
  • Settings->Packages->autocomplete-python: Selecteer: Use Kite-powered Completions
   • Ik heb al een Kite account. Er moet onder Windows ook een tool geïnstalleerd worden
 • Highlight Select
  • Settings->Install: package highlight-select
  • Settings->Packages->highlight-select->Settings:
   • Select: Ignore Case
 • Algemene instellingen:
  • Settings->Packages->tree-view: Selecteer: Hide VCS Ignored files

Bins staan in: C:\Users\Arjan\AppData\Local\atom Config staat in: C:\Users\Arjan.atom (=%USERPROFILE%)

C:\Users\Arjan.atom\config.cson

"*":
 "autocomplete-python": {}
 core:
  telemetryConsent: "no"
 "exception-reporting":
  userId: "632318d3-68cd-4dd3-ba3b-abf022b7e030"
 "linter-flake8":
  ignoreErrorCodes: [
   "E115"
   "E221"
   "E241"
   "E261"
   "E262"
   "E265"
   "E302"
   "E501"
   "E731"
   "D101"
   "D102"
   "D103"
   "D100"
  ]
 "linter-ui-default":
  showPanel: true
 "tree-view":
  hideVcsIgnoredFiles: true
 welcome:
  showOnStartup: false

Bij problemen terug naar default instellingen

Open Windows explorer en ga naar dir: *%USERPROFILE%* Hernoem de directory .atom naar bijv: .atom.bak

Python files files converteren naar PEP8

Bron: https://pypi.python.org/pypi/Reindent/0.1.1

Python files files converteren naar standaard 4 tabs en opschonen met het reindent script. Het is een python script, welke geïnstalleerd wordt met: pip install reindent Daarna is het script van de commandline te runnen met: reindent -v . # voor alle .py files in de huidige dir reindent -rv . # hetzelfde maar dan recursief