Om de nas direct via de website te benaderen, moet NFS op de NSLU2 geinstalleerd worden.

$ ipkg install portmap-utils
$ ipkg install kernel-module-nfsd
$ ipkg install nfs-utils
$ depmod -a
$ /etc/init.d/portmap restart
$ /etc/init.d/nfsserver restart

In /etc/exports file komen de directories en welke servers er toegang hebben:

/opt/ <NFSclient-ip-nr>(rw,sync)