De volgende smb.conf file is zeer handig in gebruik, geen inlognamen nodig etc. Dit betekend natuurlijk ook dat het niet voor elke omgeving geschikt is.

$ vi /etc/samba/smb.conf
[global]
unix charset = ISO-8859-1
dos charset = UTF-8
workgroup = WORKGROUP
server string = La Red Backup
log level = 0
# log level = 10
load printers = No
dns proxy = No
config file = /etc/samba/smb.conf

printing = bsd
printcap name = /dev/null
disable spoolss = yes
show add printer wizard = no

[nas]
path = /opt/
# force group = users
valid users = arjan, ingrid
create mask = 0770
directory mask = 0770
force create mode = 0770
read only = No
case sensitive = No

Zie ook:

www.nslu2-linux.org/wiki/OpenSlug/GettingStartedWithSamba

Let op! Samba gebruikt UTF-8, deze moet dus wel geïnstalleerd worden, als je stap voor stap de Howto van volgt, dan wordt deze al ergens anders geïnstalleerd. Zie

Voor useraccount beheer installeer eerst, voor het geval dat nog niet gebeurd is:

$ ipkg install tinylogin

Om in Linux een Windows share te mounten is het volgende nodig Login als root en geef de volgende commando’s:

$ useradd <winusername>
$ smbpasswd -a <winusername>

Let op! hoeft niet je loginnaam in Windows te zijn. Je kunt ook een andere naam gebruiken, en deze tijdens het aanmaken van je netwerk drive in Windows meegeven. Hierdoor hoeft je ook niet van meerdere computers alle namen in te voeren, maar alleen 1 of 2 namen waarmee je inlogt op de NAS.

En herstart samba zoiets als dit (ligt aan Linux distributie):

$ /etc/ init.d/samba restart

of

$ /etc/init.d/smb restart
$ /etc/init.d/smbfs restart

Als het goed is kun je nu de netwerk drive vanuit Windows aanmaken.

Tips

Problemen met connecten vanuit Windows?

Probeer op de commandline op de NSLU2 een smb verbinding te maken met het volgende commando, hiermee krijg je sneller en heldere foutmeldingen:

$ smbclient //192.168.1.240/nas -U arjan

Problemen met de Samba configuratie (smb.conf)?

Installeer SWAT, dit is een webinterface om Samba te configureren:

$ ipkg install xinetd
$ ipkg install swat

Maak de file /etc/xinetd.d/swat aan:

service swat
{
  disable = no
  port = 901
  socket_type = stream
  protocol = tcp
  wait = no
  user = root
  server = /usr/sbin/swat
  log_on_failure += USERID
}

smb.conf parameters testen

$ testparm -v

Open nu met een webbrowser: http://<ip van nas>:901/, dus bijvoorbeeld: 192.168.1.240:901

Melding: Unable to open printcap file /etc/printcap for read!

Disable alle printer aktiviteiten met:

$ vi /etc/samba/smb.conf

In [global] sectie toevoegen:

printing = bsd
printcap name = /dev/null
disable spoolss = yes