Idee is om een NSLU2 in te richten met Unslung firmware. Dit met als doel een systeem te hebben, waarin 2 NSLU2 kastjes als fileserver (NAS) en als backup server te fungeren. De harddisken van beide kastjes moeten direct uitwisselbaar zijn in geval de NAS disk het begeeft. De fileserver werkt ook als rsync server en op de backup server draait het rsync backup script.

Services Unslung heeft standaard de volgende functionaliteiten:

  • Web interface voor configuratie (zoals standaard Linksys firmware)
  • telnet toegang (aan/uitschakelbaar)
  • Fileserver via samba
  • FTP server

De volgende services toevoegen op volgorde van prioriteit:

  1. rsync server
  2. ssh toegang
  3. openvpn

Systeem configuratie

In deze opstelling gaan we ervan uit dat we een FAT32 of NTFS schijf op de NAS willen aansluiten en een USB flashdisk van minimaal 512MB voor het Linux OS. De vraag is hoeveel geheugen er overblijft na het installeren van elke services en wat het resultaat is als het geheugen vol is. De USB flashdisk wordt als het goed is niet gebruikt voor swap space. Services die niet draaien op deze kastjes, maar wel op de SlugOS NSLU2 zijn:

  • fs20 (huisautomatisering)
  • ntpdate
  • asterisk (VOIP server)