In mijn geval gaat het om caches van Geocaching.com via USB naar mijn Garmin Etrex Vista HCx te versturen. Ik gebruik nu Ubuntu 9.04.

Installeer GPSbabel

Installeer gpsbabel met package manager

Blokkeer het automatisch USB verbinden van de Garmin GPS met

$ vi /etc/modprobe.d/blacklist

blacklist garmin_gps

Maak een rule aan voor USB Garmin:

$ vi /etc/udev/rules.d/51-garmin.rules

SYSFS{idVendor}=="091e", SYSFS{idProduct}=="0003", MODE="666"

Meer info over USB problemen zie hier

Algemene informatie over GPSbabel kun je hier vinden:[

GPSbabel basics](http://www.gpsbabel.org/htmldoc-1.3.6/Invocation.html)

Het zend script

$ vi /home/<user>/gpssend
#!/bin/bash
#gpsbabel -s -i geo -f $1 -o garmin -F usb:  
gpsbabel -i geo -f $1 -o garmin -F usb:

En maak het script executeerbaar:

$ chmod a+x /home/<user>/gpssend    

Het gebruik van Firefox

  • Open nu met Firefox op geocaching.com een geocache pagina.
  • Klik nu op LOC Waypoint file.
  • Geef nu aan dat de .loc file met gpssend in /usr/bin geopend moet worden.
  • Eventueel aanvinken dat dit voor altijd het geval moet zijn.
  • Klik dan op OK
  • De cache staat nu in de GPS.

In het script kan met -s ook aangegeven worden dat niet de GCxxxx naam, maar de naam van de cache gebruikt wordt.

Meer info hier