Ik heb gemerkt dat de FS20 schakelmodules hun huiscode en/of hun adres nog wel eens kwijtraken Ik heb het in 3 jaar tijd 2 maal meegemaakt.

Als de module zijn code kwijtraakt, dan is deze niet meer door de FS20 software te besturen. In dit geval moet met PuTTY op de NSLU2 worden ingelogd en de fs20 client worden gestart.

$ fs20

Met het commando ‘w’ wordt de ‘Working’ gedeactiveerd en kan fs20 handmatig bestuurd worden.

De programmering

Op de betreffende FS20 schakelmodule moet de schakeltoets 5 tot 10 sec worden ingedrukt, totdat het lampje gaat knippperen.

Nu kan in PuTTY met de fs20 client het commando voor de betreffende schakelmodule worden gegeven.

Dus ‘1’ voor de pomp en ‘2’ voor de ketelsturing. Het lampje stopt nu met knipperen en de module is dan geprogrammeerd.