Eerste keer benaderen van de NSLU2

Ook als er via de originele firmware een vast IP adres ingesteld was, de nieuwe SlugOS firmware overschrijft deze instellingen en zet het op DHCP. Kijk dus in de router welk IP adres ervoor is uitgegeven.

Daarna met SSH (PuTTY) op dit IP nr. inloggen.

Username: root 
Password: opeNSLUg

Configureren d.m.v. turnup

$ turnup init
Please enter a new password for 'root'. 
Enter new password: xxxxx 
Re-enter new password: xxxxx 
Password changed. 
Host name [LKGA1B068]: RIETVELD_NAS 
Domain name [workgroup]: 
Boot protocol (dhcp|static) [dhcp]: static 
IP address [192.168.1.77]: 192.168.1.240 
IP netmask [255.255.255.0]: 
IP gateway []: 192.168.1.1 
First DNS server []: 192.168.1.1 
Second DNS server []: 
Third DNS server []:

En herstart de Linksys NSLU2:

$ reboot

Zie ook: www.nslu2-linux.org/wiki/OpenSlug/InitialisingOpenSlug