Download eerst PuTTY en PuTTYgen.

Public en private keys genereren

Start puttygen.exe op en klik op Generate om de keys te genereren. Beweeg je muis over het veld voor het randomizen van de key.

Sla de keys op door op Save Public key en op Save Private key te drukken. En noem deze:

 • public_key
 • private.ppk

De Linux server configureren

Log nu in op de Linux server waarop ingelogd moet worden en doe het volgende om de .ssh directory aan te maken (als dat nog niet gebeurd is):

$ cd /root 
$ mkdir .ssh 
$ chmod og= .ssh 
$ cd .ssh

Kopieer de gegeneerde key public_key naar de /root/.ssh directory.

$ echo ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAA...aJ3Wy+Ws4= root@je_hostnaam > authorized_keys

PuTTY configureren

 1. Start nu PuTTY.
 2. Ga naar menu Connection->SSH->Auth
 3. Klik nu op Browse en ga naar de directory met de private key (private.ppk)
 4. Ga naar menu Connection->Data en vul de username root in.
 5. Ga nu naar menu Session en vul de IP nummer of hostnaam van de Linux server in en eventueel de poort als deze anders is dan 22.
 6. Save de configuratie door een naam in te vullen bij Saved Sessions en druk op Save.

Verbinding maken

Start PuTTY en open de opgeslagen sessie, de verbinding naar de server zal nu gemaakt worden.