Spindown van de harddisk

Tips om de externe USB harddisk in spindown te laten gaan is in een apart artikel op deze site beschreven: Tips om de harddisk in spindown te laten gaan

Wat als het root password kwijt is (met USB HD aangekoppeld)

Als het root password wat op de harddisk staat kwijt is, zie www.nslu2-linux.org/wiki/HowTo/ForgotRootPasswd om het password te resetten

Wat als het root password kwijt is (zonder USB HD aangekoppeld)

Hiervoor moet het settings gedeelte van de flash (mtdblock1) gereset worden. Hiervoor moeten we proberen om in het bootloader (RedBoot) menu te komen. Dit valt niet echt mee, omdat dit menu zeer kort langskomt en dan op Ctrl-C gedrukt moet worden.

Wat te doen:

 • Koppel de NSLU2 met een cross kabel aan de LAN port van de PC (WLAN mag blijven voor internet verbinding).
 • Stel de LAN port als volgt in:
  • IP: 192.168.0.2
  • MASK: 255.255.255.0

De NSLU2 start op met IP nr 192.168.0.1

De NSLU2 moet aangeschakelt worden en nadat deze aangepingt kan worden, moet direct een telnet sessie met “ telnet 192.168.0.1 9000” gestart worden, en direct daarna Ctrl-C. Dat is nagenoeg niet mogelijk met de hand, dus is dit geautomatiseerd in een script. (Zie RedBootScript.bat)

Vaak lukt het niet in een keer opstarten om in RedBoot te komen.

In RedBoot doe het volgende om de instellingen te wissen (Let op!!! Geen fouten maken!):

RedBoot> fis erase -f 0x50040000 -l 0x20000 
... Erase from 0x50040000-0x50060000: .

Hierna kan met het SerComm tool opnieuw de firmware geflashed worden

RedBoot> upgrade

Zie ook www.nslu2-linux.org/wiki/HowTo/ResetSysConf

-------RedBootScript.bat---------- 
echo off 
echo Set objShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") > redbootSlug.vbs 
echo Set objExecObject = objShell.Exec("cmd /c ping -t -w 1 192.168.0.1") >> redbootSlug.vbs 
echo Wscript.Echo "Start slug after first ping timeout..." >> redbootSlug.vbs 
echo Do While Not objExecObject.StdOut.AtEndOfStream >> redbootSlug.vbs 
echo strText = objExecObject.StdOut.ReadLine() >> redbootSlug.vbs 
echo Wscript.Echo strText >> redbootSlug.vbs 
echo If Instr(strText, "Reply") > 0 Then >> redbootSlug.vbs 
echo Exit Do >> redbootSlug.vbs 
echo End If >> redbootSlug.vbs 
echo Loop >> redbootSlug.vbs 
echo objShell.Run("Telnet 192.168.0.1 9000") >> redbootSlug.vbs 
echo Do Until Success = True >> redbootSlug.vbs 
echo Success = objShell.AppActivate("Telnet") >> redbootSlug.vbs 
echo Loop >> redbootSlug.vbs 
echo Wscript.Sleep 500 >> redbootSlug.vbs 
echo objShell.SendKeys "^C" >> redbootSlug.vbs 
echo Wscript.Echo "Done... You can close this command window." >> redbootSlug.vbs 
echo Wscript.Quit >> redbootSlug.vbs
CALL CScript redbootSlug.vbs 
del redbootSlug.vbs 
------------------------------------

Zie ook www.nslu2-linux.org/wiki/HowTo/TelnetIntoRedBoot