Nu kan de externe usb harddisk aan de NSLU2 gekoppeld worden. Handigste is om dit op de “DISK 1” usb poort te doen. Op de “DISK 2” usb poort heb ik de FHZ1000 aangesloten voor het FS20 systeem.

Nu is de root “/” dir gemount op /dev/mtdblock4 en moet naar /dev/sdaX

Dit gaat als volgt, start fdisk:

$ fdisk /dev/sda
Druk op 'p' om de huidige partitie tabel te bekijken. 
Druk op 'd' om een partitie te verwijderen. 
Druk op 'n' om een partitie aan te maken.
Command (m for help): n 
Command action 
e extended 
p primary partition (1-4) 
p 
Partition number (1-4): 1 
First cylinder (1-30401, default 1): 
Using default value 1 
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-30401, default 30401): +3000M
Command (m for help): n 
Command action 
e extended 
p primary partition (1-4) 
p 
Partition number (1-4): 2 
First cylinder (367-30401, default 367): 
Using default value 367 
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (367-30401, default 30401): +512M
Command (m for help): n 
Command action 
e extended 
p primary partition (1-4) 
p 
Partition number (1-4): 3 
First cylinder (430-30401, default 430): 
Using default value 430 
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (430-30401, default 30401): 
Using default value 30401
Command (m for help): t 
Partition number (1-4): 2 
Hex code (type L to list codes): 82 
Changed system type of partition 2 to 82 (Linux swap)
Command (m for help): p
Disk /dev/sda: 250.0 GB, 250059350016 bytes 
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders 
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System 
/dev/sda1 1 366 2939863+ 83 Linux 
/dev/sda2 367 429 506047+ 82 Linux swap 
/dev/sda3 430 30401 240750090 83 Linux
Command (m for help): w 
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: Device or resource busy. 
The kernel still uses the old table. 
The new table will be used at the next reboot. 
Syncing disks. 

En nu de Linksys NSLU2 herstarten met:

$ reboot

Je kan de eventuele error 16 negeren, dit komt waarschijnlijk door de automount van /media/sda1

EXT3 filesystem erop zetten

Pas op! Doe het onderstaande in dezelfde volgorde als beschreven. Later de swap aanmaken geeft geheugen problemen met aanmaken van de grote ext3 partitie!

Eerst dus /dev/sda1 weer unmounten met: umount /dev/sda1
Maak een root file system met: mkfs.ext3 /dev/sda1
Maak een swap space met: mkswap /dev/sda2
Aktiveer swap space met: swapon /dev/sda2
Maak een home file system met: mkfs.ext3 /dev/sda3

Op dit moment heb ik de volgende partities op USB port 1:

/dev/sda1 -> root partition “/” (3GB)
/dev/sda2 -> swap partition (512MB)
/dev/sda3 -> data partition “/opt” (490GB)

Check de swap space met:

$ free

Herstart nu het systeem met:

$ reboot

Zie ook www.nslu2-linux.org/wiki/OpenSlug/InitialisingDisks

Het kopieeren van root file system van flash naar harddisk

Tot nu toe zijn alle acties op de flashdisk van de NSLU2 geweest.
De inhoud van de complete flash wordt met het volgende commando naar de harddisk gekopieerd:

$ turnup disk -i /dev/sda1 -t ext3 

En weer een reboot:

$ reboot

Na de reboot werken we met het nieuwe filesystem. De USB Harddisk mounten op “/opt”
In /etc/fstab moet de volgende regel worden toegevoegd

/dev/sda3 /opt ext3 defaults 0 0

Ook moet in fstab voor de ‘/’-directory noatime als optie gezet worden, dit om de harddisk eerder in spindown te laten gaan:

/dev/sda1 / ext3 defaults,noatime 1 1