Let op! Doe dit niet in omgevingen die via Internet te bereiken zijn of op productie omgevingen.

Soms is het erg handig om via ssh of telnet via scripts in te loggen en dan het commando su te kunnen gebruiken zonder een paswoord in te voeren.

Dit kan als volgt. Maak een group “wheel” aan (als deze er nog niet is):

$ groupadd wheel

Voeg de betreffende user toe aan deze group:

$ usermod -G wheel <username>

Nu gaan we in het /etc/pam.d/su bestand 2 regels toevoegen:

$ vi /etc/pam.d/su

auth required pam_wheel.so group=wheel  
auth sufficient pam_wheel.so trust use_uid

Als je hierna inlogt als en je geeft het su commando, dan wordt je zonder paswoord superuser.