In de Admin pagina’s van Drupal, werkte sommige pagina’s niet.

Bijvoorbeeld het menu:

Home»Beheren»Site-constructie»Menu’s»Navigation

Het probleem leek verholpen te zijn na het uitschakelen van diverse modules. Maar toen ik ging zoeken naar welke module dan de boosdoener zou zijn, bleek dat het een beetje random was. Kortom, het probleem zat niet in de modules, maar in het extra geheugen gebruik dat de modules gebruikten.

De status rapportage van Drupal in menu Home»Beheren»Rapporten»Status rapportage, stond de PHP-geheugenlimiet op 16MB en dit was ok.

Toch maar even geprobeerd de PHP limiet te verhogen naar 32MB en dit bleek te werken. Een manier om de PHP geheugenlimiet te verhogen is in het bestand ./sites/default/settings.php

Zet hier onder het kopje PHP settings de volgende regel:

ini_set('memory_limit', '32M');

.htaccess

Het is ook mogelijk om via de .htaccess file de PHP geheugenlimiet te verhogen. Voeg hiervoor de volgende lijn toe aan .htaccess:

php_value memory_limit 32M