Introductie

Om een NSLU2 SlugOS server weer snel up and running te krijgen, is het naast de backup van de NAS data, ook belangrijk om de server configuratie te back-uppen.

Een groot gedeelte van de configuratie staat in de directory /etc, maar er zijn ook wat verborgen configuratie files, zoals de crontab -e configuratie in de file: /var/cron/tabs/root.

Een ander tijdrovend aspect is om na te gaan welke applicaties waren geinstalleerd.

Misschien is het wel het handigste om de volledige root directory’s te back-uppen. Na een paar testen ben ik tot de conclusie gekomen dat rsync hier ideaal voor is. Met een rsync script maak ik dan een backup naar de NAS, welke daarna alleen de wijzigingen door de Snapshot server opgeslagen worden. Zie hier de configuratie voor een snapshot backup server: making-backup-system.

Backup via rsync

Met het volgende rsync commando zouden we handmatig al een backup kunnen maken van de NAS. Dit commando mag ook lokaal aangeroepen worden.

$ rsync -av --delete --exclude-from=/etc/backup_sys_exclude rsync://192.168.1.240/sys/ /opt/Backup/System/Rietveld_nas/

In /etc/rsync.conf moet op elke te back-uppen systeem de root directory met root rechten open gezet worden:

$ vi /etc/rsync.conf
...
[sys] 
path = / 
uid = root 
gid = root 
comment = Rietveld System 
read only = yes 
hosts allow = 192.168.1.255/24

Op de NAS laten we een of meerdere scripts lopen, waarmee een backup alle root directory’s gemaakt wordt.

Maar niet van alle directory’s moet een backup gemaakt worden. Bijvoorbeeld de /proc en /tmp moeten overgeslagen worden. Dit kan m.b.v. de een exclude file.

Maak nu de volgende exclude file aan, deze is geschikt voor NSLU2, Debian en Ubuntu server:**

$ vi /etc/backup_sys_exclude** 
- /bin/ 
- /boot/ 
- /cdrom/ 
- /dev/ 
# /etc/ 
- /etc/passwd- 
- /etc/rc?.d/ 
- /etc/samba/private/ 
- /etc/ssh/ 
# /home/ 
- /home/ 
- /initrd/ 
- /lib/ 
- /lost+found/ 
- /media/ 
- /mnt/ 
- /opt/ 
- /proc/ 
# /root/ 
- /root/.ssh/ 
- /root/.ncftp/ 
- /sbin/ 
- /srv/ 
- /sys/ 
- /tmp/ 
- /usr/*-linux/ 
- /usr/bin/ 
- /usr/games/ 
- /usr/include/ 
- /usr/lib/ 
- /usr/lib64/ 
- /usr/libexec/ 
- /usr/sbin/ 
- /usr/share/ 
- /usr/src/ 
- /usr/X11R6/ 
- /var/cache/ 
+ /var/lib/asterisk/ 
- /var/lib/ 
- /var/lock/ 
- /var/log/ 
- /var/run/ 
- /var/spool/postfix/ 
- /var/volatile/ 
- /var/tmp/ 
- /usr/src/ 

Speciale excludes van: aplawrence.com/Bofcusm/2409.html

### cache ### 
# mozilla 
# ccache.samba.org 
+ ccache/ 
- **/ccache/** 
+ .ccache/ 
- **/.ccache/** 
# others 
+ cache/ 
- **/cache/** 
### obj ### 
# kernel build 
- usr/src/**.o 
# special library .o (may be RH specific?) 
+ usr/*/lib/**.o 
+ usr/lib/**.o 
# all others 
- *.o 
### backup ### 
- *~